Giới thiệu về AntBuddy Kite Chat

Kite Chat là ứng dụng chat trực tuyến giúp quý doanh nghiệp trò chuyện trực tiếp với khách hàng thông qua một cửa sổ chat gắn trên website của doanh nghiệp. Với ứng dụng này, quý doanh nghiệp có thể hỗ trợ, tư vấn đúng thời điểm khách hàng cần ngay trên website, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi từ người viếng thăm website sang khách mua hàng.
AntBuddy còn cung cấp ứng dụng giúp quý doanh nghiệp trò chuyện với khách hàng trên di động thông minh iOS và Android, nâng cao tính linh hoạt và lưu động cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của quý vị. Các ưu điểm khác của việc sử dụng ứng dụng chat trực tuyến AntBuddy bao gồm:


➔ Cung cấp thông tin cần thiết về khách truy cập như trạng thái, vị trí, trang web vừa xem, trang web đang xem, địa chỉ IP và trình duyệt khách hàng đang sử dụng
➔ Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, nhân viên hỗ trợ có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin của khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ email
➔ Giao diện chat thân thiện với hình ảnh và thông tin của tư vấn viên
➔ Gửi và nhận file trực tiếp thông qua cửa sổ chat
➔ Lưu giữ tất cả thông tin cuộc trò chuyện
➔ Tự động nhận diện khách hàng cũ và hiển thị cuộc trò chuyện trước đó
➔ Tích hợp với CRM sẵn có của AntBuddy để lưu giữ thông tin khách hàng, lịch sử trò chuyện, các ghi chú của nhân viên hỗ trợ để nâng cao chất lượng dịch vụ
➔ Tự động hiện dữ liệu khách hàng ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ khi tích hợp với CRM của AntBuddy
➔ Giao diện quản lý trực quan trên nền tảng web, hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Việt
➔ Phân quyền và quản trị theo nhóm

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk